Hores: 10 ECTS
Tipus: presencial a Barcelona (Codi: IP118)
Diploma: Curs de Postgrau en Intervenció Sistèmica Breu en Violències Familiars, atorgat per la Fundació Universitat de Girona
Dirigit a: Diplomats, graduats i llicenciats en l’àmbit de la salut, el treball social i l’educació (o alumnes d’últim curs).
Dates: del 24 d’octubre de 2014 al 22 de maig de 2015
Horaris: Divendres de 16:30 a 20:30 hores, i dissabte de 9:30 a 14 hores i de 15.30 a 18.30 hores
Lloc: Aules de formació de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella a Barcelona
Preu: 1.300€ (possibilitat de preu fraccionat)
Objectius
• Capacitar els alumnes per entendre la dinàmica relacional de la violència familiar en els seus diferents tipus i manifestacions.
• Entrenar als alumnes a detectar situacions de violència familiar.
• Capacitar els alumnes per catalitzar mesures de protecció i mobilitzar els recursos de la xarxa.
• Entrenar els alumnes en la intervenció psicoterapèutica en la violència familiar, des d’un enfocament integrador basat en la teràpia sistèmica breu.
• Saber planificar i desenvolupar intervencions terapèutiques eficaces en cinc àmbits:
En violència de parella
En el treball amb víctimes
En el treball amb agressors
En maltractament infantil
En violència filioparental
Programa
1. Repensant les violències familiars: comunicació, relació, crisi i trauma
2. Legislació. Circuit d’intervenció, legal i policial..
3. Violència en la parella. Violència en les relacions intimes. Trajectòries i implicacions clíniques
4. Intervenció sistèmica breu
5. Treball amb víctimes. Treballant amb les narratives de la violència. Violència i trauma: recuperant el cos.
6. La transformació de la mítica de l’agressor: el canvi narratiu.
7. Treball amb agressors. Control d’impulsos: teràpia d’ordalia, equip dividit i equip reflexiu.
8. Maltractament infantil. Abús sexual. Intervenció amb infància i adolescència víctima de maltractaments. Tècniques terapèutiques de diagnosi i intervenció. Intervenció amb abusadors sexuals: procés de reparació en família.
9. Superant el secret i la vergonya
10. Violència filio-parental: una patologia de l’amor.